Belgium 2011

On Friday 4th June, 2011, members of the Belgian Muscles for Charity team were joined by volunteers from the USA, Canada and the UK to provide a ‘Medieval Fayre’ dedicated to raising money and awareness of the problems of providing education for refugee children in Belgium.

Muscles for Charity volunteers from the UK, Canada and the USA joined the Belgian team for the event.   The planning, production and fun associated with the event provided valuable assistance to the school, and captivated children at the Medieval Fayre – see picture at bottom of this page.

Details of the school that the refugee children are attending.

Campus Pieter Van Hoboken, Pieter Van Hobokenstraat 9,
Antwerpen.    Directie: Mr. Dirk Walraven.

Deze vorm van onderwijs is ontstaan in 1991,
toen er een onderwijsbeleid voor migranten of kinderen van vreemde origine is opgemaakt.

Het systeem startte in eerste instantie op reguliere scholen.

Men kreeg per week drie extra lesuren om anderstalige leerlingen te helpen.

Pas nadien werden specifieke scholen opgericht. Het beleid kent een aantal doelstellingen:

 • onderwijsachterstand voorkomen, tegengaan of wegwerken.
 • De interactie bevorderen tussen autochtone en allochtone
  leerlingen in functie van de multiculturele samenleving.
 • Allochtone leerlingen een kans bieden om een eigen identiteit uit
  te bouwen.
 • Anderstalige nieuwkomers opvangen en laten doorstromen in het
  reguliere onderwijs.

Doelstellingen in de praktijk:

* Nederlands onkundige leerlingen, die onlangs
in België zijn aangekomen, opvangen en zo snel mogelijk Nederlands leren.

Om hen te kunnen integreren in een onderwijsvorm
die nauw aansluit bij de individuele capaciteiten van deze anderstalige
nieuwkomer.

 • De leerling volgt een onthaaljaar op school. Alle vakken staan in
  functie van de Nederlandse taal.
 • De leerling kan een opvolgonthaaljaar volgen om nadien volledig in het regulier secundair onderwijs terecht te kunnen.
 • De leerling gaat naar een studierichting van het regulier
  secundair onderwijs.
 • Het einddoel van het onthaalonderwijs is dat
  de leerlingen abstracte informatieve teksten kunnen verwerken die voor kennisoverdracht in de verschillende vakken wordt gebruikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s